Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "magnate" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "magnate" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Magnate

[Trùm]
/mægnət/

noun

1. A very wealthy or powerful businessman

 • "An oil baron"
  synonym:
 • baron
 • ,
 • big businessman
 • ,
 • business leader
 • ,
 • king
 • ,
 • magnate
 • ,
 • mogul
 • ,
 • power
 • ,
 • top executive
 • ,
 • tycoon

1. Một doanh nhân rất giàu có hoặc quyền lực

 • "Một ông trùm dầu mỏ"
  từ đồng nghĩa:
 • nam tước
 • ,
 • doanh nhân lớn
 • ,
 • lãnh đạo doanh nghiệp
 • ,
 • vua
 • ,
 • ông trùm
 • ,
 • quyền lực
 • ,
 • điều hành hàng đầu