Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "magi" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "magi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Magi

[Magi]
/meʤaɪ/

noun

1. (new testament) the sages who visited jesus and mary and joseph shortly after jesus was born

 • The gospel according to matthew says they were guided by a star and brought gifts of gold and frankincense and myrrh
 • Because there were three gifts it is usually assumed that there were three of them
  synonym:
 • Wise Men
 • ,
 • Magi

1. (tân ước) các nhà hiền triết đã viếng thăm chúa giêsu và mary và joseph ngay sau khi chúa giêsu được sinh ra

 • Tin mừng theo matthew nói rằng họ được hướng dẫn bởi một ngôi sao và mang theo những món quà bằng vàng và nhũ hương và myrrh
 • Bởi vì có ba món quà, người ta thường cho rằng có ba người trong số họ
  từ đồng nghĩa:
 • Đàn ông khôn ngoan
 • ,
 • Magi