Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lender" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "người cho vay" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Lender

[Người cho vay]
/lɛndər/

noun

1. Someone who lends money or gives credit in business matters

    synonym:
  • lender
  • ,
  • loaner

1. Ai đó cho vay tiền hoặc cho tín dụng trong các vấn đề kinh doanh

    từ đồng nghĩa:
  • người cho vay