Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "legate" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "di sản" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Legate

[Hợp pháp]
/lɛgət/

noun

1. A member of a legation

    synonym:
  • legate
  • ,
  • official emissary

1. Một thành viên của một quân đoàn

    từ đồng nghĩa:
  • di sản
  • ,
  • sứ giả chính thức