Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "legacy" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "di sản" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Legacy

[Di sản]
/lɛgəsi/

noun

1. (law) a gift of personal property by will

    synonym:
  • bequest
  • ,
  • legacy

1. (luật) một món quà của tài sản cá nhân theo ý muốn

    từ đồng nghĩa:
  • chinh phục
  • ,
  • di sản