Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "laughingstock" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cười" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Laughingstock

[Cười]
/læfɪŋstɑk/

noun

1. A victim of ridicule or pranks

  synonym:
 • butt
 • ,
 • goat
 • ,
 • laughingstock
 • ,
 • stooge

1. Một nạn nhân của sự chế giễu hoặc chơi khăm

  từ đồng nghĩa:
 • mông
 • ,
 • ,
 • trò cười
 • ,
 • khom lưng