Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kroon" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "kroon" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Kroon

[Kroon]
/krun/

noun

1. The basic unit of money in estonia

    synonym:
  • kroon

1. Đơn vị tiền cơ bản ở estonia

    từ đồng nghĩa:
  • kroon