Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kilter" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "kilter" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Kilter

[Kilter]
/kɪltər/

noun

1. In working order

 • "Out of kilter"
 • "In good kilter"
  synonym:
 • kilter
 • ,
 • kelter

1. Trong trật tự làm việc

 • "Hết lò"
 • "Trong lò nung tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • lò nung
 • ,
 • kelter