Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kerosene" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "dầu hỏa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Kerosene

[Dầu hỏa]
/kɛrəsin/

noun

1. A flammable hydrocarbon oil used as fuel in lamps and heaters

  synonym:
 • kerosene
 • ,
 • kerosine
 • ,
 • lamp oil
 • ,
 • coal oil

1. Một loại dầu hydrocarbon dễ cháy được sử dụng làm nhiên liệu trong đèn và lò sưởi

  từ đồng nghĩa:
 • dầu hỏa
 • ,
 • kerosine
 • ,
 • dầu đèn
 • ,
 • dầu than