Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kent" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ kent sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Kent

[Kent]
/kɛnt/

noun

1. A county in southeastern england on the english channel

 • Formerly an anglo-saxon kingdom, it was the first to be colonized by the romans
  synonym:
 • Kent

1. Một quận ở đông nam nước anh trên eo biển manche

 • Trước đây là vương quốc anglo-saxon, đây là vương quốc đầu tiên bị người la mã xâm chiếm
  từ đồng nghĩa:
 • Kent

2. United states painter noted for his woodcuts (1882-1971)

  synonym:
 • Kent
 • ,
 • Rockwell Kent

2. Họa sĩ hoa kỳ nổi tiếng với những bức tranh khắc gỗ (1882-1971)

  từ đồng nghĩa:
 • Kent
 • ,
 • Rockwell Kent