Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kappa" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "kappa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Kappa

[Kappa]
/kæpə/

noun

1. The 10th letter of the greek alphabet

    synonym:
  • kappa

1. Chữ cái thứ 10 của bảng chữ cái hy lạp

    từ đồng nghĩa:
  • kappa