Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kamikaze" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kamikaze" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Kamikaze

[Kamikaze]
/kɑməkɑzi/

noun

1. A fighter plane used for suicide missions by japanese pilots in world war ii

  synonym:
 • kamikaze

1. Một máy bay chiến đấu được sử dụng cho các nhiệm vụ tự sát của các phi công nhật bản trong thế chiến ii

  từ đồng nghĩa:
 • kamikaze

2. A pilot trained and willing to cause a suicidal crash

  synonym:
 • kamikaze

2. Một phi công được đào tạo và sẵn sàng gây ra một vụ tai nạn tự sát

  từ đồng nghĩa:
 • kamikaze