Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jewelry" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "trang sức" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Jewelry

[Trang sức]
/ʤuəlri/

noun

1. An adornment (as a bracelet or ring or necklace) made of precious metals and set with gems (or imitation gems)

    synonym:
  • jewelry
  • ,
  • jewellery

1. Một vật trang sức (như một chiếc vòng tay hoặc vòng hoặc vòng cổ) làm bằng kim loại quý và được đặt bằng đá quý (hoặc đá quý giả)

    từ đồng nghĩa:
  • trang sức
  • ,
  • đồ trang sức

Examples of using

I want to report the loss of some jewelry.
Tôi muốn báo cáo sự mất mát của một số đồ trang sức.
Tom's wife loves to exhibit her jewelry.
Vợ của Tom thích trưng bày đồ trang sức của mình.
She was captured trying to steal jewelry.
Cô bị bắt khi cố lấy cắp đồ trang sức.