Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intercollegiate" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "liên trường" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Intercollegiate

[Liên trường]
/ɪntərkəliʤət/

adjective

1. Used of competition between colleges or universities

  • "Intercollegiate basketball"
    synonym:
  • intercollegiate

1. Sử dụng cạnh tranh giữa các trường cao đẳng hoặc đại học

  • "Bóng rổ liên trường"
    từ đồng nghĩa:
  • liên trường