Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inhabit" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cư dân" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Inhabit

[Sống]
/ɪnhæbət/

verb

1. Inhabit or live in

 • Be an inhabitant of
 • "People lived in africa millions of years ago"
 • "The people inhabited the islands that are now deserted"
 • "This kind of fish dwells near the bottom of the ocean"
 • "Deer are populating the woods"
  synonym:
 • populate
 • ,
 • dwell
 • ,
 • live
 • ,
 • inhabit

1. Sống hoặc sống ở

 • Là cư dân của
 • "Mọi người sống ở châu phi hàng triệu năm trước"
 • "Người dân sinh sống trên những hòn đảo hiện đang vắng vẻ"
 • "Loại cá này sống gần đáy đại dương"
 • "Hươu đang cư trú trong rừng"
  từ đồng nghĩa:
 • dân cư
 • ,
 • sống
 • ,
 • cư trú

2. Be present in

 • "Sweet memories inhabit this house"
  synonym:
 • inhabit

2. Có mặt trong

 • "Những kỷ niệm ngọt ngào sống trong ngôi nhà này"
  từ đồng nghĩa:
 • cư trú

3. Exist or be situated within

 • "Strange notions inhabited her mind"
  synonym:
 • dwell
 • ,
 • inhabit

3. Tồn tại hoặc nằm trong

 • "Những quan niệm kỳ lạ cư ngụ trong tâm trí cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • sống
 • ,
 • cư trú

Examples of using

What animals inhabit those islands?
Những động vật sống trên những hòn đảo?