Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "infernal" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vô sinh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Infernal

[Địa ngục]
/ɪnfərnəl/

noun

1. An inhabitant of hell

 • "His roar made the infernals quake"
  synonym:
 • infernal

1. Một cư dân của địa ngục

 • "Tiếng gầm của anh ta làm cho trận động đất vô sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • vô sinh

adjective

1. Characteristic of or resembling hell

 • "Infernal noise"
 • "Infernal punishment"
  synonym:
 • infernal

1. Đặc trưng của hoặc giống với địa ngục

 • "Tiếng ồn vô sinh"
 • "Hình phạt vô sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • vô sinh

2. Extremely evil or cruel

 • Expressive of cruelty or befitting hell
 • "Something demonic in him--something that could be cruel"
 • "Fires lit up a diabolic scene"
 • "Diabolical sorcerers under the influence of devils"
 • "A fiendish despot"
 • "Hellish torture"
 • "Infernal instruments of war"
 • "Satanic cruelty"
 • "Unholy grimaces"
  synonym:
 • demonic
 • ,
 • diabolic
 • ,
 • diabolical
 • ,
 • fiendish
 • ,
 • hellish
 • ,
 • infernal
 • ,
 • satanic
 • ,
 • unholy

2. Cực kỳ xấu xa hoặc tàn nhẫn

 • Biểu hiện của sự tàn ác hoặc phù hợp với địa ngục
 • "Một cái gì đó quỷ dữ trong anh ta - một cái gì đó có thể tàn nhẫn"
 • "Cháy sáng lên một cảnh tiểu đường"
 • "Phù thủy độc ác dưới ảnh hưởng của quỷ"
 • "Một kẻ đê tiện quái dị"
 • "Tra tấn địa ngục"
 • "Công cụ vô sinh của chiến tranh"
 • "Tàn ác satan"
 • "Nỗi nhăn mặt"
  từ đồng nghĩa:
 • quỷ
 • ,
 • bệnh nhân tiểu đường
 • ,
 • ma quỷ
 • ,
 • quái gở
 • ,
 • địa ngục
 • ,
 • vô sinh
 • ,
 • satan
 • ,
 • không linh thiêng

3. Expletives used informally as intensifiers

 • "He's a blasted idiot"
 • "It's a blamed shame"
 • "A blame cold winter"
 • "Not a blessed dime"
 • "I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if i'll do any such thing"
 • "He's a damn (or goddam or goddamned) fool"
 • "A deuced idiot"
 • "An infernal nuisance"
  synonym:
 • blasted
 • ,
 • blame
 • ,
 • blamed
 • ,
 • blessed
 • ,
 • damn
 • ,
 • damned
 • ,
 • darned
 • ,
 • deuced
 • ,
 • goddam
 • ,
 • goddamn
 • ,
 • goddamned
 • ,
 • infernal

3. Thám hiểm được sử dụng không chính thức làm tăng cường

 • "Anh ta là một thằng ngốc"
 • "Đó là một sự xấu hổ đáng trách"
 • "Một mùa đông lạnh giá"
 • "Không phải là một xu may mắn"
 • "Tôi sẽ bị nguyền rủa (hoặc may mắn hoặc chết tiệt hoặc chết tiệt) nếu tôi làm bất cứ điều gì như vậy"
 • "Anh ta là một kẻ ngốc chết tiệt (hoặc chết tiệt hoặc chết tiệt)"
 • "Một thằng ngốc bị lừa"
 • "Một mối phiền toái vô sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • nổ tung
 • ,
 • đổ lỗi
 • ,
 • may mắn
 • ,
 • chết tiệt
 • ,
 • giảm giá
 • ,
 • vô sinh

4. Of or pertaining to or characteristic of a very uncontrolled and intense fire

 • "Infernal heat"
  synonym:
 • infernal

4. Hoặc liên quan đến hoặc đặc trưng của một ngọn lửa rất không kiểm soát và dữ dội

 • "Nhiệt vô sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • vô sinh

5. Being of the underworld

 • "Infernal regions"
  synonym:
 • infernal

5. Thuộc về thế giới ngầm

 • "Vùng vô sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • vô sinh