Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "indict" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chỉ dẫn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Indict

[Bản cáo trạng]
/ɪndaɪt/

verb

1. Accuse formally of a crime

    synonym:
  • indict

1. Buộc tội chính thức của một tội phạm

    từ đồng nghĩa:
  • cáo trạng