Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incessantly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "không ngừng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Incessantly

[Không ngừng]
/ɪnsɛsəntli/

adverb

1. With unflagging resolve

 • "Dance inspires him ceaselessly to strive higher and higher toward the shining pinnacle of perfection that is the goal of every artiste"
  synonym:
 • endlessly
 • ,
 • ceaselessly
 • ,
 • incessantly
 • ,
 • unceasingly
 • ,
 • unendingly
 • ,
 • continuously

1. Với quyết tâm không ngừng

 • "Khiêu vũ truyền cảm hứng cho anh ấy không ngừng phấn đấu ngày càng cao hơn để đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo, đó là mục tiêu của mọi nghệ sĩ"
  từ đồng nghĩa:
 • vô tận
 • ,
 • không ngừng
 • ,
 • vô tình
 • ,
 • liên tục

2. Without interruption

 • "The world is constantly changing"
  synonym:
 • constantly
 • ,
 • always
 • ,
 • forever
 • ,
 • perpetually
 • ,
 • incessantly

2. Không bị gián đoạn

 • "Thế giới luôn thay đổi"
  từ đồng nghĩa:
 • liên tục
 • ,
 • luôn luôn
 • ,
 • mãi mãi
 • ,
 • vĩnh viễn
 • ,
 • không ngừng