Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hygienist" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ " Vệ sinh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hygienist

[Vệ sinh]
/haɪginɪst/

noun

1. A medical specialist in hygiene

    synonym:
  • hygienist

1. Một chuyên gia y tế về vệ sinh

    từ đồng nghĩa:
  • vệ sinh