Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hutch" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "hutch" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hutch

[Hutch]
/həʧ/

noun

1. A cage (usually made of wood and wire mesh) for small animals

  synonym:
 • hutch

1. Một cái lồng (thường được làm bằng gỗ và lưới thép) cho động vật nh

  từ đồng nghĩa:
 • hutch

2. Small crude shelter used as a dwelling

  synonym:
 • hovel
 • ,
 • hut
 • ,
 • hutch
 • ,
 • shack
 • ,
 • shanty

2. Nơi trú ẩn thô sơ nhỏ được sử dụng làm nơi ở

  từ đồng nghĩa:
 • nhà vệ sinh
 • ,
 • túp lều
 • ,
 • hutch
 • ,
 • lán
 • ,
 • tồi tàn