Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hustler" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hustler" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hustler

[Hustler]
/həsələr/

noun

1. A prostitute who attracts customers by walking the streets

  synonym:
 • streetwalker
 • ,
 • street girl
 • ,
 • hooker
 • ,
 • hustler
 • ,
 • floozy
 • ,
 • floozie
 • ,
 • slattern

1. Một cô gái điếm thu hút khách hàng bằng cách đi bộ trên đường phố

  từ đồng nghĩa:
 • streetwalker
 • ,
 • gái đường phố
 • ,
 • móc nối
 • ,
 • người hối hả
 • ,
 • floozy
 • ,
 • floozie
 • ,
 • mô hình

2. A shrewd or unscrupulous person who knows how to circumvent difficulties

  synonym:
 • hustler
 • ,
 • wheeler dealer
 • ,
 • operator

2. Một người sắc sảo hoặc vô đạo đức, biết cách tránh những khó khăn

  từ đồng nghĩa:
 • người hối hả
 • ,
 • đại lý xe lăn
 • ,
 • điều hành