Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "husky" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khôn ngoan" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Husky

[Husky]
/həski/

noun

1. Breed of heavy-coated arctic sled dog

  synonym:
 • Eskimo dog
 • ,
 • husky

1. Giống chó kéo xe bắc cực nặng

  từ đồng nghĩa:
 • Chó Eskimo
 • ,
 • khàn khàn

adjective

1. Muscular and heavily built

 • "A beefy wrestler"
 • "Had a tall burly frame"
 • "Clothing sizes for husky boys"
 • "A strapping boy of eighteen"
 • "`buirdly' is a scottish term"
  synonym:
 • beefy
 • ,
 • burly
 • ,
 • husky
 • ,
 • strapping
 • ,
 • buirdly

1. Cơ bắp và được xây dựng nặng nề

 • "Một đô vật mạnh mẽ"
 • "Có khung hình vạm vỡ cao"
 • "Kích cỡ quần áo cho bé trai khàn khàn"
 • "Một cậu bé dây đai mười tám"
 • "` buirdly" là một thuật ngữ scotland"
  từ đồng nghĩa:
 • thịt bò
 • ,
 • vạm vỡ
 • ,
 • khàn khàn
 • ,
 • dây đai
 • ,
 • kỳ lạ

2. Deep and harsh sounding as if from shouting or illness or emotion

 • "Gruff voices"
 • "The dog's gruff barking"
 • "Hoarse cries"
 • "Makes all the instruments sound powerful but husky"- virgil thomson
  synonym:
 • gruff
 • ,
 • hoarse
 • ,
 • husky

2. Âm thanh sâu sắc và khắc nghiệt như thể từ la hét hoặc bệnh tật hoặc cảm xúc

 • "Tiếng nói cộc cằn"
 • "Tiếng sủa của con chó"
 • "Khóc khàn"
 • "Làm cho tất cả các nhạc cụ nghe mạnh mẽ nhưng khàn khàn" - virgil thomson
  từ đồng nghĩa:
 • cộc cằn
 • ,
 • khàn khàn

Examples of using

My dog is an Alaskan malamute, not a husky.
Con chó của tôi là một malamute Alaska, không phải là một husky.