Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "humus" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "humus" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Humus

[Humus]
/hjuməs/

noun

1. Partially decomposed organic matter

 • The organic component of soil
  synonym:
 • humus

1. Chất hữu cơ phân hủy một phần

 • Thành phần hữu cơ của đất
  từ đồng nghĩa:
 • mùn

2. A thick spread made from mashed chickpeas, tahini, lemon juice and garlic

 • Used especially as a dip for pita
 • Originated in the middle east
  synonym:
 • hummus
 • ,
 • humus
 • ,
 • hommos
 • ,
 • hoummos
 • ,
 • humous

2. Một lớp phủ dày làm từ đậu xanh nghiền, tahini, nước chanh và tỏi

 • Được sử dụng đặc biệt như một nhúng cho pita
 • Có nguồn gốc từ trung đông
  từ đồng nghĩa:
 • hummus
 • ,
 • mùn
 • ,
 • hommos
 • ,
 • hoummos
 • ,
 • hài hước