Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hubbub" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hubbub" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hubbub

[Hubbub]
/həbəb/

noun

1. Loud confused noise from many sources

  synonym:
 • hubbub
 • ,
 • uproar
 • ,
 • brouhaha
 • ,
 • katzenjammer

1. Tiếng ồn lớn lẫn lộn từ nhiều nguồn

  từ đồng nghĩa:
 • hubbub
 • ,
 • náo động
 • ,
 • brouhaha
 • ,
 • katzenjammer