Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hostess" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tiếp viên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hostess

[Tiếp viên]
/hoʊstəs/

noun

1. A woman host

  synonym:
 • hostess

1. Một người phụ nữ

  từ đồng nghĩa:
 • tiếp viên

2. A woman innkeeper

  synonym:
 • hostess

2. Một chủ quán phụ nữ

  từ đồng nghĩa:
 • tiếp viên

3. A woman steward on an airplane

  synonym:
 • stewardess
 • ,
 • air hostess
 • ,
 • hostess

3. Một người phụ nữ tiếp viên trên máy bay

  từ đồng nghĩa:
 • tiếp viên
 • ,
 • tiếp viên hàng không

Examples of using

He married an air hostess.
Anh cưới một nữ tiếp viên hàng không.
He married an air hostess.
Anh cưới một nữ tiếp viên hàng không.