Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "healer" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "người chữa bệnh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Healer

[Người chữa bệnh]
/hilər/

noun

1. A person skilled in a particular type of therapy

    synonym:
  • therapist
  • ,
  • healer

1. Một người có kỹ năng trong một loại trị liệu cụ thể

    từ đồng nghĩa:
  • nhà trị liệu
  • ,
  • người chữa bệnh

Examples of using

An experienced healer can lift curses and dispel evil eyes.
Một người chữa bệnh có kinh nghiệm có thể nâng những lời nguyền và xua tan đôi mắt ác.
Time is the great healer.
Thời gian là người chữa lành tuyệt vời.