Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "headliner" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tiêu đề" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Headliner

[Trụ sở chính]
/hɛdlaɪnər/

noun

1. A performer who receives prominent billing

    synonym:
  • headliner
  • ,
  • star

1. Một người biểu diễn nhận được hóa đơn nổi bật

    từ đồng nghĩa:
  • tiêu đề
  • ,
  • ngôi sao