Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hausen" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "hausen" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hausen

[Hausen]
/haʊzən/

noun

1. Valuable source of caviar and isinglass

 • Found in black and caspian seas
  synonym:
 • beluga
 • ,
 • hausen
 • ,
 • white sturgeon
 • ,
 • Acipenser huso

1. Nguồn trứng cá muối và isinglass có giá trị

 • Được tìm thấy ở biển đen và biển caspian
  từ đồng nghĩa:
 • beluga
 • ,
 • hausen
 • ,
 • cá tầm trắng
 • ,
 • Acipenser huso