Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hatching" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "nở" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Hatching

[Nở]
/hæʧɪŋ/

noun

1. The production of young from an egg

  synonym:
 • hatch
 • ,
 • hatching

1. Việc sản xuất con non từ một quả trứng

  từ đồng nghĩa:
 • nở

2. Shading consisting of multiple crossing lines

  synonym:
 • hatch
 • ,
 • hatching
 • ,
 • crosshatch
 • ,
 • hachure

2. Bóng bao gồm nhiều đường giao nhau

  từ đồng nghĩa:
 • nở
 • ,
 • crosshatch
 • ,
 • hachure