Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "guesser" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "người đoán" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Guesser

[Đoán]
/gɛsər/

noun

1. A person who guesses

    synonym:
  • guesser

1. Một người đoán

    từ đồng nghĩa:
  • đoán