Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grounder" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ grounder sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Grounder

[Máy mài]
/graʊndər/

noun

1. (baseball) a hit that travels along the ground

  synonym:
 • grounder
 • ,
 • ground ball
 • ,
 • groundball
 • ,
 • hopper

1. (bóng chày) một cú đánh di chuyển dọc theo mặt đất

  từ đồng nghĩa:
 • người làm đất
 • ,
 • bóng đất
 • ,
 • bóng chạm đất
 • ,
 • phễu