Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grizzly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "grizzly" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Grizzly

[Grizzly]
/grɪzli/

noun

1. Powerful brownish-yellow bear of the uplands of western north america

  synonym:
 • grizzly
 • ,
 • grizzly bear
 • ,
 • silvertip
 • ,
 • silver-tip
 • ,
 • Ursus horribilis
 • ,
 • Ursus arctos horribilis

1. Gấu màu nâu vàng mạnh mẽ của vùng cao phía tây bắc mỹ

  từ đồng nghĩa:
 • xám xịt
 • ,
 • gấu xám
 • ,
 • silvertip
 • ,
 • đầu bạc
 • ,
 • Ursus horribilis
 • ,
 • Ursus arctos horribilis

adjective

1. Showing characteristics of age, especially having grey or white hair

 • "Whose beard with age is hoar"-coleridge
 • "Nodded his hoary head"
  synonym:
 • grey
 • ,
 • gray
 • ,
 • grey-haired
 • ,
 • gray-haired
 • ,
 • grey-headed
 • ,
 • gray-headed
 • ,
 • grizzly
 • ,
 • hoar
 • ,
 • hoary
 • ,
 • white-haired

1. Thể hiện đặc điểm của tuổi tác, đặc biệt là có mái tóc màu xám hoặc trắng

 • "Có râu có tuổi là hoar" -coleridge
 • "Mật đầu"
  từ đồng nghĩa:
 • màu xám
 • ,
 • tóc bạc
 • ,
 • đầu xám
 • ,
 • xám xịt
 • ,
 • tích trữ
 • ,
 • hoary
 • ,
 • tóc trắng