Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "greedy" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "tham lam" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Greedy

[Tham lam]
/gridi/

adjective

1. Immoderately desirous of acquiring e.g. wealth

 • "They are avaricious and will do anything for money"
 • "Casting covetous eyes on his neighbor's fields"
 • "A grasping old miser"
 • "Grasping commercialism"
 • "Greedy for money and power"
 • "Grew richer and greedier"
 • "Prehensile employers stingy with raises for their employees"
  synonym:
 • avaricious
 • ,
 • covetous
 • ,
 • grabby
 • ,
 • grasping
 • ,
 • greedy
 • ,
 • prehensile

1. Mong muốn vô cùng của việc mua lại, ví dụ: sự giàu có

 • "Họ là phi thường và sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền"
 • "Nhắm mắt thèm muốn trên cánh đồng của hàng xóm"
 • "Một người khốn khổ cũ"
 • "Nắm bắt chủ nghĩa thương mại"
 • "Tham lam vì tiền và quyền lực"
 • "Giàu có và tham lam hơn"
 • "Chủ nhân dễ hiểu keo kiệt với tăng lương cho nhân viên của họ"
  từ đồng nghĩa:
 • phi thường
 • ,
 • thèm muốn
 • ,
 • lấy
 • ,
 • nắm bắt
 • ,
 • tham lam
 • ,
 • tiền sử

2. (often followed by `for') ardently or excessively desirous

 • "Avid for adventure"
 • "An avid ambition to succeed"
 • "Fierce devouring affection"
 • "The esurient eyes of an avid curiosity"
 • "Greedy for fame"
  synonym:
 • avid
 • ,
 • devouring(a)
 • ,
 • esurient
 • ,
 • greedy

2. (thường được theo sau bởi 'cho') hăng hái hoặc quá mong muốn

 • "Avid cho cuộc phiêu lưu"
 • "Một tham vọng khao khát thành công"
 • "Tình cảm nuốt chửng dữ dội"
 • "Đôi mắt esurient của một sự tò mò khao khát"
 • "Tham lam vì danh tiếng"
  từ đồng nghĩa:
 • khao khát
 • ,
 • nuốt chửng (a)
 • ,
 • esurient
 • ,
 • tham lam

3. Wanting to eat or drink more than one can reasonably consume

 • "Don't be greedy with the cookies"
  synonym:
 • greedy

3. Muốn ăn hoặc uống nhiều hơn một người có thể tiêu thụ hợp lý

 • "Đừng tham lam với bánh quy"
  từ đồng nghĩa:
 • tham lam

Examples of using

Don't get greedy.
Đừng tham lam.
Don't be greedy.
Đừng tham lam.
Tom's greedy.
Tom tham lam.