Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gleeful" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "vui vẻ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gleeful

[Vui vẻ]
/glifəl/

adjective

1. Full of high-spirited delight

 • "A joyful heart"
  synonym:
 • elated
 • ,
 • gleeful
 • ,
 • joyful
 • ,
 • jubilant

1. Đầy niềm vui tinh thần cao

 • "Một trái tim vui tươi"
  từ đồng nghĩa:
 • phấn khởi
 • ,
 • hân hoan
 • ,
 • vui tươi
 • ,
 • tưng bừng