Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "geneva" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ geneva sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Geneva

[Genève]
/ʤənivə/

noun

1. A city in southwestern switzerland at the western end of lake geneva

 • It is the headquarters of various international organizations
  synonym:
 • Geneva
 • ,
 • Geneve
 • ,
 • Genf

1. Một thành phố ở phía tây nam thụy sĩ ở cuối phía tây của hồ geneva

 • Đây là trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế khác nhau
  từ đồng nghĩa:
 • Genève
 • ,
 • Geneve
 • ,
 • Genf

2. Gin made in the netherlands

  synonym:
 • geneva
 • ,
 • Holland gin
 • ,
 • Hollands

2. Rượu gin sản xuất tại hà lan

  từ đồng nghĩa:
 • geneva
 • ,
 • Rượu gin Hà Lan
 • ,
 • Hà Lan