Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gamekeeper" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "người chơi trò chơi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Gamekeeper

[Người chơi trò chơi]
/gemkipər/

noun

1. A person employed to take care of game and wildlife

    synonym:
  • gamekeeper
  • ,
  • game warden

1. Một người làm việc để chăm sóc trò chơi và động vật hoang dã

    từ đồng nghĩa:
  • người chơi trò chơi
  • ,
  • quản lý trò chơi