Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "frantic" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "frantic" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Frantic

[điên cuồng]
/fræntɪk/

adjective

1. Excessively agitated

 • Distraught with fear or other violent emotion
 • "Frantic with anger and frustration"
 • "Frenetic screams followed the accident"
 • "A frenzied look in his eye"
  synonym:
 • frantic
 • ,
 • frenetic
 • ,
 • phrenetic
 • ,
 • frenzied

1. Kích động quá mức

 • Quẫn trí với nỗi sợ hãi hoặc cảm xúc bạo lực khác
 • "Điên cuồng vì tức giận và thất vọng"
 • "Những tiếng la hét điên cuồng theo sau vụ tai nạn"
 • "Một cái nhìn điên cuồng trong mắt anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • điên cuồng
 • ,
 • ngữ âm

2. Marked by uncontrolled excitement or emotion

 • "A crowd of delirious baseball fans"
 • "Something frantic in their gaiety"
 • "A mad whirl of pleasure"
  synonym:
 • delirious
 • ,
 • excited
 • ,
 • frantic
 • ,
 • mad
 • ,
 • unrestrained

2. Được đánh dấu bằng sự phấn khích hoặc cảm xúc không kiểm soát được

 • "Một đám đông người hâm mộ bóng chày mê sảng"
 • "Có điều gì đó điên cuồng trong sự vui vẻ của họ"
 • "Một cơn lốc khoái cảm điên cuồng"
  từ đồng nghĩa:
 • mê sảng
 • ,
 • phấn khích
 • ,
 • điên cuồng
 • ,
 • không kiềm ch

Examples of using

You did a lot of work in frantic haste.
Bạn đã làm rất nhiều việc một cách vội vàng điên cuồng.