Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "forgery" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cưỡng bức" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Forgery

[Tha thứ]
/fɔrʤəri/

noun

1. A copy that is represented as the original

  synonym:
 • counterfeit
 • ,
 • forgery

1. Một bản sao được thể hiện dưới dạng bản gốc

  từ đồng nghĩa:
 • hàng giả
 • ,
 • giả mạo

2. Criminal falsification by making or altering an instrument with intent to defraud

  synonym:
 • forgery

2. Làm sai lệch hình sự bằng cách tạo hoặc thay đổi một công cụ với ý định lừa gạt

  từ đồng nghĩa:
 • giả mạo

Examples of using

The experts decided the document was a forgery.
Các chuyên gia quyết định tài liệu này là một sự giả mạo.
Tom doesn't know the difference between an original and a forgery.
Tom không biết sự khác biệt giữa bản gốc và giả mạo.
Eighteenth century, unless it's a forgery.
Thế kỷ thứ mười tám, trừ khi đó là một sự giả mạo.