Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "flawlessly" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "hoàn hảo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Flawlessly

[Hoàn hảo]
/flɔləsli/

adverb

1. In an adroit manner

 • "He bounced it cleanly off the wall"
  synonym:
 • flawlessly
 • ,
 • cleanly

1. Một cách khéo léo

 • "Anh ấy đã bật nó ra khỏi tường một cách sạch sẽ"
  từ đồng nghĩa:
 • hoàn hảo
 • ,
 • sạch sẽ