Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fibroid" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "xơ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fibroid

[Xơ]
/faɪbrɔɪd/

noun

1. Benign tumor containing fibrous tissue (especially in the uterus)

    synonym:
  • fibroid tumor
  • ,
  • fibroid

1. Khối u lành tính chứa mô sợi (đặc biệt là trong tử cung)

    từ đồng nghĩa:
  • khối u xơ
  • ,