Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fervent" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "fervent" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fervent

[Nhiệt thành]
/fərvənt/

adjective

1. Characterized by intense emotion

 • "Ardent love"
 • "An ardent lover"
 • "A fervent desire to change society"
 • "A fervent admirer"
 • "Fiery oratory"
 • "An impassioned appeal"
 • "A torrid love affair"
  synonym:
 • ardent
 • ,
 • fervent
 • ,
 • fervid
 • ,
 • fiery
 • ,
 • impassioned
 • ,
 • perfervid
 • ,
 • torrid

1. Đặc trưng bởi cảm xúc mãnh liệt

 • "Tình yêu nồng nàn"
 • "Một người tình nhiệt thành"
 • "Một mong muốn nhiệt thành để thay đổi xã hội"
 • "Một người ngưỡng mộ nhiệt thành"
 • "Nhà nguyện bốc lửa"
 • "Một lời kêu gọi đầy nhiệt huyết"
 • "Một mối tình nóng bỏng"
  từ đồng nghĩa:
 • hăng hái
 • ,
 • nhiệt thành
 • ,
 • bốc lửa
 • ,
 • say mê
 • ,
 • perfervid
 • ,
 • nóng rát

2. Extremely hot

 • "The fervent heat...merely communicated a genial warmth to their half-torpid systems"- nathaniel hawthorne
 • "Set out...when the fervid heat subsides"- frances trollope
  synonym:
 • fervent
 • ,
 • fervid

2. Cực nóng

 • "Sức nóng nhiệt thành...merely truyền đạt một sự ấm áp vui vẻ cho các hệ thống nửa bọ cạp của họ"- nathaniel hawthorne
 • "Set out...when the fervid heat subsides"- frances trollope
  từ đồng nghĩa:
 • nhiệt thành