Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "felony" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "trọng tội" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Felony

[Felony]
/fɛləni/

noun

1. A serious crime (such as murder or arson)

    synonym:
  • felony

1. Một tội nghiêm trọng (như giết người hoặc đốt phá)

    từ đồng nghĩa:
  • trọng tội