Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fancied" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "fancied" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Fancied

[Fancied]
/fænsid/

adjective

1. Formed or conceived by the imagination

 • "A fabricated excuse for his absence"
 • "A fancied wrong"
 • "A fictional character"
  synonym:
 • fabricated
 • ,
 • fancied
 • ,
 • fictional
 • ,
 • fictitious

1. Được hình thành hoặc hình thành bởi trí tưởng tượng

 • "Một cái cớ bịa đặt cho sự vắng mặt của anh ấy"
 • "Một sai lầm tưởng tượng"
 • "Một nhân vật hư cấu"
  từ đồng nghĩa:
 • chế tạo
 • ,
 • hâm mộ
 • ,
 • hư cấu