Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "excessively" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quá mức" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Excessively

[Quá mức]
/ɪksɛsɪvli/

adverb

1. To a degree exceeding normal or proper limits

 • "Too big"
  synonym:
 • excessively
 • ,
 • overly
 • ,
 • to a fault
 • ,
 • too

1. Đến một mức độ vượt quá giới hạn bình thường hoặc thích hợp

 • "Quá lớn"
  từ đồng nghĩa:
 • quá mức
 • ,
 • lỗi
 • ,
 • quá

Examples of using

She smokes excessively.
Cô hút thuốc quá mức.
Exposing skin excessively to the sun causes sunburn, sometimes blisters.
Tiếp xúc với da quá mức với ánh nắng mặt trời gây cháy nắng, đôi khi là mụn nước.