Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "exasperated" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bực tức" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Exasperated

[Bực tức]
/ɪgzæspəretɪd/

adjective

1. Greatly annoyed

 • Out of patience
 • "Had an exasperated look on his face"
 • "Felt exasperated beyond endurance"
  synonym:
 • exasperated
 • ,
 • cheesed off
 • ,
 • browned off

1. Rất khó chịu

 • Hết kiên nhẫn
 • "Có một cái nhìn bực tức trên khuôn mặt của mình"
 • "Cảm thấy bực tức vượt quá sức chịu đựng"
  từ đồng nghĩa:
 • bực tức
 • ,
 • phô mai
 • ,
 • nâu