Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "eternally" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "vĩnh cửu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Eternally

[Vĩnh cửu]
/ɪtərnəli/

adverb

1. For a limitless time

 • "No one can live forever"
 • "Brightly beams our father's mercy from his lighthouse evermore"- p.p.bliss
  synonym:
 • everlastingly
 • ,
 • eternally
 • ,
 • forever
 • ,
 • evermore

1. Trong một thời gian vô hạn

 • "Không ai có thể sống mãi mãi"
 • "Sáng sủa rạng rỡ lòng thương xót của cha chúng ta từ ngọn hải đăng của mình mãi mãi" - p.p.bliss
  từ đồng nghĩa:
 • vĩnh cửu
 • ,
 • vĩnh viễn
 • ,
 • mãi mãi