Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "espionage" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "gián điệp" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Espionage

[Gián điệp]
/ɛspiənɑʤ/

noun

1. The systematic use of spies to get military or political secrets

    synonym:
  • espionage

1. Việc sử dụng có hệ thống các điệp viên để có được bí mật quân sự hoặc chính trị

    từ đồng nghĩa:
  • gián điệp