Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "encyclopedic" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "encopedic" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Encyclopedic

[Bách khoa toàn thư]
/ɪnsaɪkləpidɪk/

adjective

1. Broad in scope or content

  • "Encyclopedic knowledge"
    synonym:
  • encyclopedic
  • ,
  • encyclopaedic

1. Phạm vi hoặc nội dung rộng

  • "Kiến thức bách khoa"
    từ đồng nghĩa:
  • bách khoa toàn thư