Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "emigration" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "di cư" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Emigration

[Di cư]
/ɛməgreʃən/

noun

1. Migration from a place (especially migration from your native country in order to settle in another)

  synonym:
 • emigration
 • ,
 • out-migration
 • ,
 • expatriation

1. Di cư từ một nơi (đặc biệt là di cư từ quê hương của bạn để định cư ở nơi khác)

  từ đồng nghĩa:
 • di cư
 • ,
 • di cư ra nước ngoài
 • ,
 • xa xứ