Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "embezzle" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ embezzle sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Embezzle

[Tham ô]
/ɪmbɛzəl/

verb

1. Appropriate (as property entrusted to one's care) fraudulently to one's own use

 • "The accountant embezzled thousands of dollars while working for the wealthy family"
  synonym:
 • embezzle
 • ,
 • defalcate
 • ,
 • peculate
 • ,
 • misappropriate
 • ,
 • malversate

1. Chiếm đoạt (như tài sản được giao cho một người chăm sóc) một cách gian lận để sử dụng cho riêng mình

 • "Nhân viên kế toán đã biển thủ hàng nghìn đô la khi làm việc cho một gia đình giàu có"
  từ đồng nghĩa:
 • tham ô
 • ,
 • làm mất tinh thần
 • ,
 • peculate
 • ,
 • sử dụng sai
 • ,
 • sai lệch